Tervetuloa käyttämään ratsastusalueiden varausjärjestelmää.

Rekisteröitymällä järjestelmään pääset varaamaan ratsastusalueitamme tunti- sekä yksityisvarauksina. Sitova varaus aktivoituu vasta suoritettuasi maksun ja varaus voidaan tehdä viimeistään tuntia ennen haluttua ajankohtaa.

Tuntivarausta tehdessäsi, voi alueella olla muita ratsukkoja samaan aikaan. Valitsemalla Yksityisvaraus on koko alue sinun käytössäsi. Huomioithan, että valmennuksien yhteydessä valitaan aina kohta: Yksityisvaraus.

Ratsastusalueidemme pohjamateriaali ovat rakennettu hevosen fysiologiaa silmälläpitäen kimmoisuudeltaan ihanteellisiksi. Ylläpitääksemme pohjien laadun on ehdottoman tärkeää välittömästi siivota pois jätökset. Siivoamattomasta ratsastusalueesta laskutamme 100e sakkomaksun.

Isommilla ratsastusalueilla on yleensä esteitä, mutta poikkeustapauksissa esteet saattavat olla kasattuna pois. Treenikalusto on vapaasti käytettävissä. Isossa maneesissa on integroitu uusinta FilmMe- videoteknologiaa. Voit tiedustella varausmahdollisuutta tästä.

Lue Ratsastuskeskus Ainon säännöt ja vastuuvapauslauseke ennen varauksen tekemistä. Tekemällä varauksen hyväksyt ehdot.

Ratsastuskeskus Ainon säännöt kaikille alueita käyttäville

Luethan läpi nämä ohjeet ennen kuin vuokraat Ainon tiloja. Jotta kaikilla olisi turvallista ja mukavaa ratsastaa Ainossa toimitaan seuraavasti:

Yleisiä ohjeita

• Koirat on pidettävä kytkettynä koko alueella, myös talleissa ja halleissa.
• Kaikki roskat on korjattava roskiksiin.
• Tupakointi on sallittu vain sille osoitetulla alueella.
• Juoksuttaminen on sallittu vain juoksutusympyrässä, joka sijaitsee parkkipaikalla pikkukentän takana.
• Hevosrekat ja trailerit saa parkkeerata ainoastaan pikkumaneesin päätyyn tai pikkukentän viereiselle parkkipaikalle. Turvallisuussyistä Ravintola Maneesin pääoven lähettyville ei saa parkkeerata hevosautoja.

Ratsastuskentät ja maneesit

• Hevosen lanta on kerättävä heti pois kentän tai maneesin pohjalta sekä parkkialueilta ja tallin pihasta. Siivoamattomista lannoista veloitamme 100 sakkomaksun.
• Pidä maneesin ovi tai kentän portti kiinni kun ratsastat.
• Noudata ratsastaessasi oikeanpuoleisen liikenteen sääntöjä.
• Hypätessä on käytettävä treenipuomeja, jotka löydät maneesin ikkunan puoleiselta seinältä. Jos joku esteen osa hajoaa, siitä on välittömästi ilmoitettava henkilökunnalle.
• Esteitä on yleensä pystytettynä isossa maneesissa/isolla kentällä. Poikkeustapauksissa niitä ei ole rakennettu, mutta estemateriaali (puomit ja johteet) ovat aina lähettyvillä ja vapaasti käytettävissä.
• Huomaathan että maneeseissa/kentillä saattaa olla muita ratsukoita samaan aikaan. Jos haluat tulla valmentajasi kanssa Ainoon treenaamaan, niin varaa ”Yksityisvaraus”. Tällöin alue on vain sinun käytössäsi. Tervetuloa Ainoon!i

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

 

Toiminnan nimi: Ratsastusalueiden vuokraus

Järjestäjä: Ratsastuskeskus Aino

 

Järjestäjän vapautus vastuusta

 

Tämä vastuuvapautuslauseke koskee Ratsastuskeskus Ainon tiloihin kuuluvien ratsastusalueiden vuokrausta ja käyttöä. Ratsastusalueisiin kuuluvat Järvenpäässä, osoitteessa Puimalanpolku 6 sijaitsevat iso maneesi, iso kenttä, pieni maneesi, pieni kenttä sekä näitä palvelevat yleiset tilat ja alueet.

Olen tutustunut Ratsastuskeskus Ainon ratsastusalueiden käyttösääntöihin ja ymmärtänyt osallistuvani toimintaan omalla vastuullani. Olen tietoinen siitä, että toiminnassa harjoitettava laji pitää sisällään huomattavan riskin terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvasta vahingosta. Varaamalla ratsastusalueen Ratsastuskeskus Ainon varausjärjestelmän kautta vapautan Ratsastuskeskus Ainon ja sen edustajat ja henkilöstön kaikesta vastuusta mahdollisiin toiminnan aikana aiheutuviin vahinkoihin liittyen. Edellä mainitusta poiketen Ratsastuskeskus Aino vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen edustajien tai henkilöstön tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta.

Mikäli aiheutan aineellista tai henkilöön kohdistuvaa vahinkoa itselleni tai muille, olen velvollinen korvaamaan vahingon itse. Olen tietoinen siitä, että tavanomaiset vakuutukset eivät välttämättä korvaa toiminnassa mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja ja olen halutessani voinut itse ottaa vakuutuksen toiminnan varalle. Vastaan itse vakuutusteni voimassaolosta ja niiden sisällöstä.

Vaatimukset

 

Edellä ilmoittamaani perustuen vakuutan, etten tule esittämään Ratsastuskeskus Ainoa tai sen edustajia ja henkilökuntaa vastaan minkäänlaisia vaatimuksia itselleni tai omaisuudelleni aiheutuneista vahingoista johtuen. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.

Sitoumuksen hyväksyminen

 

Olen lukenut tämän vastuuvapautuslausekkeen huolellisesti. Ymmärrän sen sisällön ja merkityksen ja hyväksyn siinä esitetyt seikat.

Mikäli ratsastusalueen vuokraaja on alaikäinen, hyväksyn huoltajana vastuuvapautuslausekkeen ja huollettavani osallistumisen toimintaan.

23.05.2018: TIETOSUOJASELOSTE

Movela Oy / Ratsastuskeskus Ainon kenttä- ja maneesivuokrausjärjestelmä

www.varaaheti.fi/ratsastuskeskusaino

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste jäsenrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelytoimista

 1. Rekisterinpitäjä

Movela Oy

Y-tunnus 2507402-2

Puimalanpolku 6, 04400 Järvenpää

 1. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Katri Siltala

katri@ratsastuskeskusaino.fi

 1. Rekisterin nimi:

Ratsastuskeskus Ainon kenttä- ja maneesivuokrausjärjestelmän asiakasrekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käytetään laskutukseen, maksujen perintään, markkinointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin.

 1. Rekisterin sisältämät tiedot
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
 • Asiakkaan itsensä järjestelmään kirjaamat tiedot varauksen yhteydessä
 1. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön  mukaisesti.

 1. Tietojen luovutus

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle (esim. kilpailuihin ilmoittautumisen yhteydessä), huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 1. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Movela Oy / Ratsastuskeskus Aino

Puimalanpolku 6

04400 Järvenpää

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse: katri@ratsastuskeskusaino.fi

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Varauksen tekeminen

Aloita valitsemalla haluamasi alue tai Yksityisvaraus. Jatka valitsemalla ratsukkojen määrän (kohdasta: Valitse varuksien määrä) ja tämän jälkeen tuntimäärän (60, 120 tai 180min). Seuraavaksi aukeaa näkymä josta valitset haluamasi ajankohdan. Varauksesi aktivoituu suoritettuasi maksun.

Huomaathan että alueilla voi olla useita varauksia päällekkäin. Jos haluat tilan vain omaan käyttöösi niin varaa “Yksityisvaraus”. Yksityisvaraus kannattaa tehdä aina kun tulet paikalle oman valmentajasi kanssa.

KARSINAPAIKKA
Karsinapaikat varataan Putiikki Ainon verkkokaupan kautta,
Voit vuokrata meiltä seuraavat karsinavaihtoehdot:
Vuorokausi 50 €
Päiväkarsina 25 €

SÄHKÖPAIKKA

Sähköpaikat varataan Putiikki Ainon verkkokaupan kautta.

Varauksen peruminen

Lähetä meille sähköpostissa maksutiedot jos hätätapauksen vuoksi joudut perumaan varuksesi. Varaus voidaan perua viimeistään 24 tuntia ennen varattua ajankohtaa. Mahdolliset palautusmaksut suoritamme jokaisen kuukauden lopussa.